Luova REAKTIO! -hankeen kick-off

Vuosien 2021-2023 aikana Euroopan sosiaalirahaston REACT-rahoituksella toteutettava Luova REAKTIO! Uutta arvoa luovat verkostot -hanke aloittaa aktiivisen toimintansa luovien alojen toimijoiden parissa keskiviikkona 1.12.2021, jolloin hanke järjestää kick-off seminaarin. Webinaarissa TEM:n Petra Tarjanne tulee kertomaan Luovan talouden tiekartasta tapahtuma-alan näkökulmasta sekä kuulemme yrittäjäpuheenvuorot Salmi Platformilta, Ouwau Design & Productionnilta ja Taustamarkkinat BGMT:ltä. Lisäksi webinaari avaa Luovan REAKTIOn mahdollisuuksia yrityksille.

Ilmoittaudu mukaan tapahtumaan 30.11. mennessä: https://events.savonia.fi/event/mWN9O 

Hankkeen toimenpiteillä lisätään digitalisuuden yhdistämistä moderniin tapahtumatuotantoon ja kehitetään luovien alojen digitaalista liiketoimintaosaamista ja toimimista palveluverkostoissa. Yritysten ja yhteisöjen osaamista ja yhteistoimintaa kehitetään täsmävalmennusten, yhteiskehittämisen ja toisilta oppimisen avulla. Täsmävalmennukset digitaliseen liiketoimintaan ja hybriditapahtumaosaamiseen aloitetaan vuoden 2022 alussa. Lisäksi järjestetään koulutuskokonaisuuksia keskittyen yritysten tulevaisuustaitoihin, yhteiskehittämisen ja muotoilun menetelmiin sekä vihreän siirtymän sisältöihin.

Hanke nostaa esiin luovan talouden yritysten palveluita ja tekijöitä sekä korostaa heidän tuomaa lisäarvoa muille aloille tuoden esiin toimijoiden menestystarinoita. Luova REAKTIO! jatkaa Luova Veto! -hankkeen työtä, jonka tuottama maakunnan ensimmäinen kehittämis- ja toimenpideohjelma nosti esiin luovan alan vaikuttavuutta Pohjois-Savossa ja luovan osaamisen merkitystä alueen elinvoimalle ja asukkaiden hyvinvoinnille.

Vuorovaikutuksella, kohtauttamisella ja ristipölytyksellä luovien alojen yrityksiä verkotetaan muiden toimialojen kanssa. Tällaisia foorumeita ovat esimerkiksi yhteiset aamukahvitapaamiset, Sawosta maailmalle, Savilahti Stage ja erilaiset muut hankkeen järjestämät ”match making”-tapahtumat.

Hankkeen osallistujien kesken käydään tutustumassa myös valtakunnallisiin, onnistuneisiin esimerkkeihin luovien alojen digitalisaatiosta. Tämä edesauttaa vuorovaikutusta ja ristiinpölyttymistä myös maakunnan rajojen ulkopuolelta.