Tervetuloa vastaamaan Pohjois-Savon luovien alojen nykytila-arviointiin!

Arviointia hyödynnetään maakunnallisen kehittämisohjelman laadinnassa.

Kyselyyn vastaaminen vie noin 10 minuuttia. Kysely on avoinna pe 22.2.2019 klo 16 saakka.

Arviointikysely avautuu linkistä ja sen avain on: luova
https://into.savonia.fi/luova-veto-arviointi/Evaluate

Vastaa kyselyyn omasta näkökulmastasi, joko
– Aluekehittäjänä (1. sarake: esim. rahoittaja, tki-toimija, muu julkinen organisaatio)
– Alan toimijana (2. sarake: esim. yritys, yhdistys tai freelancer)
– Palvelujen ostajana (3. sarake: esim. muun toimialan yritys tai julkinen organisaatio, joka käyttää luovien alojen palveluita.)

Kyselyn tavoitteena on asettaa nykytilaväittämät tärkeysjärjestykseen. Anna mielestäsi tärkeimmälle väittämälle 7 pistettä ja muille väittämille vähemmän pisteitä. Vain yhdelle väittämälle voi antaa maksimipistemäärän 7.

Väittämäkategoriat ovat: vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat.

Jokaista väittämää voi kommentoida lisäksi avoimessa kommenttikentässä. Kyselyn lopussa on vielä avoin kenttä yleisille kommenteille.

Pohjamateriaali on koottu työpajoissa vuoden 2018 aikana. Kyselyn tuloksia käytetään Pohjois-Savon luovien alojen kehittämisohjelman tekemisessä Luova Veto! -hankkeessa. Kehittämisohjelma lähtee kommenttikierrokselle huhtikuussa 2019, ja sen ensimmäinen versio julkaistaan toukokuussa 2019 seuraavassa luovien alojen maakunnallisessa foorumissa.

Luova Veto! -hankkeessa käytetään TEM:in luovien alojen määritelmää, joka jakaa alan mediaan, palveluihin ja taiteeseen ja kulttuuriin.