Uusia tuulia ja vaikuttavuutta luovasta Pohjois-Savosta!

Lue täältä
Kaikki tapahtumat

Pohjois-Savossa on paljon tarinoita siitä, miten luovista aloista tehdään liiketoimintaa. 

Keräämme tänne teidän tarinanne. Toivottavasti jaat kanssamme myös omasi!

Lue tarinat

Tämän sivuston materiaalit on kerätty Luova Veto! -hankkeessa 2018-2020 aikana. Hankkeen tuloksena kirjoitettu kehittämisohjelma löytyy: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202103308813

Samoin hankkeessa tehdyt ostajan ja myyjän oppaat.

Luovat alat Pohjois-Savon kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin parantajina –hankkeen 2018-2020 (EAKR) tavoitteena oli laatia luovien alojen, taiteen ja kulttuurin maakunnallinen kehittämisohjelma ja toteuttaa kokeiluja luovan alan liiketoiminnan ja työllisyyden kasvattamiseksi, yhteistyön lisäämiseksi sekä toimintaedellytysten parantamiseksi Pohjois-Savossa. 

Raisa Leinonen
Projektipäällikkö
044 785 5833
raisa.leinonen(at)savonia.fi