Kilpailijoista verkostotoimijoiksi

Käytännönläheinen valmennuskokonaisuus

Tutustu

Pulukkamäki

Laaditaan hissipuheet

Tutustu

Luovaa Vuotta 2020!

Muista kevään tapahtumat!

Tutustu

Mitä?

Luova Veto! toteuttaa osallistujien tarpeista lähteviä valmennuksia ja kokeiluja luovien alojen liiketoiminnan ja työllisyyden kasvattamiseksi, yhteistyön lisäämiseksi ja toimintaedellytysten parantamiseksi. Hankkeessa tehdään Pohjois-Savon luovien alojen kehittämisohjelma alan toimijoiden kanssa. Luova Veto! tekee yhteistyötä sekä maakunnallisten, että valtakunnallisten toimijoiden ja hankkeiden kanssa.

 

Miten?

Hankkeen valmennuksissa, tapaamisissa ja tietoiskuissa vahvistetaan osallistujien käyttäjälähtöistä tuotteistamista ja palveluliiketoimintaa, tuetaan myynnin kasvattamista ja kansainvälistymistä. Hankkeen kokeiluilla halutaan erityisesti tuoda uusilla tavoilla esille luovien alojen osaamista ja palvelutarjontaa muiden alojen yrityksille ja organisaatioille. Kaksi kertaa vuodessa järjestetään kaikille kiinnostuneille avoin maakunnallinen luovien alojen kehittämisfoorumi

 

Kenelle?

Luovien alojen yrityksille, taiteilijoille, yhdistyksille, osuuskunnille tai freelancereille, jotka haluavat kehittää palveluita ja liiketoimintaa. Kokeilujen avulla hanke palvelee myös muita toimialoja, jotka haluavat hyödyntää luovien alojen palveluita tuotteiden, prosessien, työyhteisön, visuaalisuuden tai yleisesti toiminnan kehittämisessä.

Luova Veto !

Luovat alat Pohjois-Savon kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin parantajina –hankkeen 2018-2020 (EAKR) tavoitteena on laatia luovien alojen, taiteen ja kulttuurin maakunnallinen kehittämisohjelma ja toteuttaa kokeiluja luovan alan liiketoiminnan ja työllisyyden kasvattamiseksi, yhteistyön lisäämiseksi sekä toimintaedellytysten parantamiseksi Pohjois-Savossa.

Alueelle tarvitaan maakunnallisia tukirakenteita ja monitoimijaista yhteistyötä, että luovien alojen ja kulttuurin aluetaloudellinen merkitys kasvaa, kansainvälinen toiminta lisääntyy, hyvinvointipalvelujen saatavuus paranee sekä maakunta koetaan vetovoimaiseksi sekä yrityksille että asukkaille.

 

Kaikki tapahtumat
Lue tarinat

Pohjois-Savossa on paljon tarinoita siitä, miten luovista aloista tehdään liiketoimintaa. 

Keräämme tänne teidän tarinanne. Toivottavasti jaat kanssamme myös omasi!

Raisa Leinonen
Projektipäällikkö
044 785 5833
raisa.leinonen(at)savonia.fi

Ulla Santti
Tapahtumat ja markkinointi
044 785 6921
ulla.santti(at)savonia.fi

Jyri Wuorisalo
Kasvu- ja kansainvälistymisohjelma
044 785 6914
jyri.wuorisalo(at)savonia.fi

Tiina Arpola
Valmennukset ja kokeilut
044 785 6450
tiina.arpola(at)savonia.fi

Mirja Kontio
Valmennukset ja kokeilut
044 785 5816
mirja.kontio(at)savonia.fi

Laura Pakarinen
Valmennukset ja kokeilut
044  785 5836
laura.pakarinen(at)savonia.fi

Johanna Partio
Valmennukset ja kokeilut
044 785 7417
johanna.partio(at)savonia.fi