Luovaan kasvuun -webinaari 29.3.2021

Luovaan kasvuun -webinaari

Aika: 29.3.2021 klo 12-14.30
Tallenne tilaisuudesta kuultavissa täällä
Luova Veto! Luovat alat Pohjois-Savon hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn parantajina  -hanke on päättymässä, mutta toiminta alueella jatkuu. Hankkeessa on luotu Luovien alojen kehittämis- ja toimenpideohjelma, joka nostaa esille luovan alan vaikuttavuutta Pohjois-Savossa, kiinnittää huomiota luovan osaamisen merkitykseen alueen elinvoimalle ja asukkaiden hyvinvoinnille. Ohjelmassa pohjustetaan luovien alojen vaikuttavuutta ja toimintaa eri näkökulmista pohjautuen sekä valtakunnallisiin ja eurooppalaisiin linjauksiin ja politiikoihin.
Tule kuulemaan ja keskustelemaan Luovien alojen tulevaisuudesta Pohjois-Savossa!
Ohjelma 
12:00  Tervetuloa – sanat ja tilaisuuden avaus
            Raisa Leinonen, Savonia-ammattikorkeakoulu
12:05  Luovat alat ratkoo juurisyitä
            Maakuntajohtaja Marko Korhosen tervehdys
12:15  Paneelikeskustelu: Kohti kasvua ja yhteistyötä
  • Business Center Pohjois-Savon palvelut alkaville ja jo toimiville yrityksille. Johtaja, Kaija Sääski
  • ELY ja Business Finland-palvelut luoville aloille. Rahoituspäällikkö Timo Ollila ja Ecosystem Lead Aki Parviainen
  • Kaupunki luovan talouden edistäjänä, apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas
  • Hankintojen kehittämisfoorumi – pienet yritykset osaksi hankintoja. Kuopion yrittäjien hallituksen jäsen, Karoliina Partanen

Pieni tauko

13:30  Toimenpideohjelman pääpiirteet ja kommentit
13:50  Start up – yrittäjäpuheenvuoro. Miksi juuri nyt oli oikea aika yritykselle?
            Toimisto 2030, Silja Huttunen

14:05  Itäsuomalainen luovien alojen ekosysteemi

14:30  Tilaisuuden päätös