Luova Pohjois-Savo kehittämisohjelma on julkaistu

Luova Pohjois-Savo – Luovien alojen kasvu ja yhteistoiminta Pohjois-Savossa

Pohjois-Savossa tehdään vaikuttavaa työtä kulttuurin, taiteen ja
luovan talouden edistämiseksi. Se on hyvä alusta vahvistaa toimialarajat ylittävää yhteiskehittämisen
kulttuuria näkyvyyden lisäämiseksi, luovien alojen ja muiden toimialojen yritysten
kasvun edistämiseksi sekä mahdollisuus kasvattaa luovien alojen osuutta osana bruttokansantuotetta.

Luova Pohjois-Savo -kehittämis- ja toimenpideohjelman tavoitteena on nostaa esille luovan
alan vaikuttavuutta Pohjois-Savossa sekä kiinnittää huomiota luovan osaamisen merkitykseen
alueen elinvoimalle ja asukkaiden hyvinvoinnille. Ohjelmassa pohjustetaan luovien alojen vaikuttavuutta
ja toimintaa eri näkökulmista. Se pohjautuu sekä valtakunnallisiin että eurooppalaisiin
linjauksiin ja politiikoihin.

Tulevaisuuden visiomme on, että luovat alat synnyttävät alueen asukkaille ja toimialoille uutta
arvoa kestävästi ja lisäävät alueen vetovoimaa. Uutta arvoa ja vetovoimaa synnytetään lisäämällä
luovien alojen vaikuttavuutta ja näkyvyyttä, uudistamalla osaamista ja edistämällä kasvua
ja kansainvälistymistä. Toimenpiteissä tulee keskittyä eri toimialojen ristiin pölytykseen
uusien ja innovatiivisten ratkaisujen tuottamiseksi, verkostoitumiseen ja yritysten tutkimus-,
kehitys- ja innovaatiotoiminnan lisäämiseen. Tulevien vuosien tavoitteet vision toteutumiselle
ovat:

1. Pohjois-Savossa toimii kansainvälisesti verkottunut luovan talouden ekosysteemi.
2. Luovien alojen osaaminen poikkileikkaa kaikkia toimialoja ja innovaatiokärkiä.
3. Luovat alat toteuttavat kestävän kehityksen tavoitteita.

Lisätietoja:
TKI-asiantuntija
Raisa Leinonen
Savonia-amk
Puh.044 755833 | raisa.leinonen@savonia.fi

Lue koko raportti tästä!