Luova Pohjois-Savo kehittämisohjelma on julkaistu

Posted Posted in Vaikuttavuus

Luova Pohjois-Savo – Luovien alojen kasvu ja yhteistoiminta Pohjois-Savossa Pohjois-Savossa tehdään vaikuttavaa työtä kulttuurin, taiteen ja luovan talouden edistämiseksi. Se on hyvä alusta vahvistaa toimialarajat ylittävää yhteiskehittämisen kulttuuria näkyvyyden lisäämiseksi, luovien alojen ja muiden toimialojen yritysten kasvun edistämiseksi sekä mahdollisuus kasvattaa luovien alojen osuutta osana bruttokansantuotetta. Luova Pohjois-Savo -kehittämis- ja toimenpideohjelman tavoitteena on nostaa esille […]

Luovaan kasvuun -webinaari 29.3.2021

Posted Posted in Tapahtuma

Luovaan kasvuun -webinaari Aika: 29.3.2021 klo 12-14.30 Tallenne tilaisuudesta kuultavissa täällä Luova Veto! Luovat alat Pohjois-Savon hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn parantajina  -hanke on päättymässä, mutta toiminta alueella jatkuu. Hankkeessa on luotu Luovien alojen kehittämis- ja toimenpideohjelma, joka nostaa esille luovan alan vaikuttavuutta Pohjois-Savossa, kiinnittää huomiota luovan osaamisen merkitykseen alueen elinvoimalle ja asukkaiden hyvinvoinnille. Ohjelmassa pohjustetaan luovien alojen vaikuttavuutta […]

Mistä täysin uudet ideat tulevat? Kuinka ratkaista mahdottomia ongelmia?

Posted Posted in opas

Luovat alat voivat auttaa täysin uusien ideoiden synnyttämisessä ja mahdottomilta tuntuvien ongelmien ratkaisussa. Luovuuden ytimestä löytyy intuitio (Raami 2017, 2020) Intuition näkökulmasta mahdottomia ongelmia ei ole, on vaan kyvyttömyyttä nähdä ratkaisuja. – Raami 2020 Luovuuden ytimestä löytyy intuitio. Se on luonnollinen osa luovaa osaamista, sisäistä tietämistä sekä ongelmanratkaisua. Innovoinnissa ja kehitystyössä luova-ajattelu mahdollistaa uusien tuntemattomien […]

Miksi taidelähtöisiä menetelmiä käytetään organisaatioiden kehittämisessä?

Posted Posted in opas

Taidelähtöiset menetelmät organisaatioiden ja niiden toiminnan kehittämisessä sekä organisationaalisessa oppimisessa luovat luottamusta ja sitoutumista Taiteen ja luovan ajattelun hyödyntäminen organisaatioiden kehittämisessä tukee oppivaa itsereflektiota ja kasvavaa empatiaa kollegoiden välillä, rikastavaa ryhmädynamiikkaa, avoimempaa ilmapiiriä ja johtaa merkityksellisempään työelämää sekä parempaan bisnekseen (vert. Wahlbeck 2019: Positive Effects). Taidetta voi käyttää luottamuksen, yhteisöllisyyden ja merkityksellisyyden luomiseen. Taiteen avulla […]

Mihin taidetta tarvitaan organisaatioissa?

Posted Posted in opas

Ihmiset tarvitsevat taidetta voidakseen kuvitella uuden maailman (Joutsenvirta & O. Salonen 2020) Joutsenvirran & O. Salosen (2020) mukaan uudenlaista maailmaan hahmoteltaessa varman päälle tekeminen väistyy kokeilukulttuurin tietä. Ihmiset oppivat toiminnan kautta syntyvästä kokemuksesta, jonka muotoilu, taide ja luovat alat voi mahdollistaa. Tulevaisuus ei rakennu menneisyyden varaan, vaan niiden arvojen ja tarkoitusten perusteella, jotka kestävät kriittisen […]

Mihin taidetta ja luovaa osaamista tarvitaan tulevaisuuden tekemisessä?

Posted Posted in opas

Luovat alat auttavat tulevaisuuden ennakoinnissa, visoinnissa ja tekemisessä Tulevaisuuden haasteet näyttäytyvät erittäin kompleksisina (Dorst 2015). Luovien alojen ihmislähtöinen lähestymistapa ja osallistavat menetelmät tarjoavat keinoja monialaisten ongelmien ratkaisemiseen ja uuden oppimiseen. Mielekäs tulevaisuus syntyy ymmärtämällä ihmisten todelliset, akuutit tai piilevät tarpeet sekä ratkaisemalla ne uniikilla tavalla (Karhinen 2018). Tähän me tarvitsemme luovaa ajattelua ja luovien alojan […]

Mitä palvelumuotoilun avulla voidaan kehittää?

Posted Posted in opas

Palvelumuotoilu auttaa suunnittelemaan ja toteuttamaan toimivia ja puhuttelevia palveluita, prosesseja ja brändejä Kehittäminen lähteen aina ihmisen ja haasteen ymmärtämistä (Tuulaniemi 2011) Palvelumuotoilu on ajatustapa lähestyä palveluiden kehittämistä. Se on kokonaisvaltainen ja konkreettinen tapa kehittää toimintaa, joka yhdistää sekä asiakkaan tarpeet ja odotukset että yrityksen/organisaation liiketoiminnalliset tavoitteet toimivaksi kokonaisuudeksi. Uutta kehitettäessä epäonnistumisen riski on pienempi, kun […]

Miksi muotoilu ja luova ajattelu tehoaa?

Posted Posted in opas

Mielekäs ja kestävä tulevaisuus syntyy ymmärtämällä ihmisten todelliset – akuutit tai piilevät – tarpeet ja ratkaisemalla ne uniikilla tavalla. Tähän tarvitsemme luovaa ajattelua ja muotoilua. (Karhinen 2018, 107-111) Uutta kehitettäessä epäonnistumisen riski on pienempi, kun ihmisten (kohderyhmän) todelliset tarpeet ymmärretään kehitysprosessin alusta alkaen. Asiakkaan tarpeita, motivaatioita, odotuksia ja haluja on ymmärrettävä syvällisesti ja empaattisesti, jotta […]

Keraamikko Jari Puttonen on melkoinen muotti- ja lasitusmestari

Posted Posted in Vaikuttavuus

JP-Studiokeramiikan työnjälki kelpaisi Alvar Aallollekin Niitä ei erota, ei, vaikka yrittäisi katsoa kuinka tarkasti. Alvar Aallon suunnittelemassa Helsingin Sähkötalon julkisivussa on 15 keraamista uusiolaattaa Lapinlahdelta. Jari Puttonen, lapinlahtelaisen J-P Studiokeramiikan keraamikko ja yrittäjä on valmistanut tummat, kiiltäväpintaiset laatat käsityönä. ”Kourumaisen muodon teko ei ollut kovin vaikeaa, mutta löysin juuri oikean lasitesävyn vasta lähes 40 värikokeilun […]