Miksi muotoilu ja luova ajattelu tehoaa?

Mielekäs ja kestävä tulevaisuus syntyy ymmärtämällä ihmisten todelliset

– akuutit tai piilevät – tarpeet ja ratkaisemalla ne uniikilla tavalla.

Tähän tarvitsemme luovaa ajattelua ja muotoilua. (Karhinen 2018, 107-111)

Uutta kehitettäessä epäonnistumisen riski on pienempi, kun ihmisten (kohderyhmän) todelliset tarpeet ymmärretään kehitysprosessin alusta alkaen. Asiakkaan tarpeita, motivaatioita, odotuksia ja haluja on ymmärrettävä syvällisesti ja empaattisesti, jotta voidaan suunnitella ja rakentaa menestyksekkäitä toimintapoja, tuotteita tai palveluita. Tähän tunteiden ja unelmien ymmärtämiseen ja kokemiseen tarvitaan luovia menetelmiä. (Tuulaniemi 2020, 71-75)

Luovan ajattelun avulla voidaan paremmin ymmärtää tulevaisuutta ja siihen vaikuttavia trendejä, kaivautua syvälle asiakastarpeeseen ja rakentaa elämyksellisiä kokemuksia palveluista ja tuotteista. Muotoilun avulla tehdään tarinat näkyväksi, rakentaan yrityksistä ja brändeistä kokonaisia, erottuvia ja haluttavia.

Design Forum Finland:n mukaan muotoilu on noussut yhä merkittävämpään rooliin menestyvien yritysten ja organisaatioiden arkisessa ja strategisessa tekemisessä. Edistyneet yritykset maailmalla muuttavat toimintaansa ja strategiaansa vauhdilla. Toimialarajat hämärtyvät ja perinteisellä tuotantotalousajattelulla ei enää pärjää kansainvälisessä kilpailussa. (Kolinen 2018, 7) Muotoilua ydintoiminnassaan hyödyntävät organisaatiot ovat kasvaneet keskimäärin 211% verrokkiyrityksiä paremmin. Muotoilua hyödyntämällä yritykset pystyvät tarjoamaan ketterästi merkityksellisiä tuotteita ja palveluita, joihin asiakkaat ovat valmiit sijoittamaan aikansa ja rahansa. (DMI-indeksi, Kronqvist 2018, 57-59)

 

(Edit. Laura Pakarinen)

 

Lähteet:

KARHINEN, R. 2018. Vuorovaikutus on keino rakentaa luottamusta tulevaan. Teoksessa: Tikka, V. & Gävert, N. (toim.) Designin uusi aalto. Menestystä ja merkitystä tälle vuosisadalla. Design Forum Finland

KOLINEN, P. 2018. Esipuhe. Teoksessa: Tikka, V. & Gävert, N. (toim.) Designin uusi aalto. Menestystä ja merkitystä tälle vuosisadalla. Design Forum Finland

KRONQVIST, J. 2018. Muotoilu keskittyy olennaiseen. Teoksessa: Tikka, V. & Gävert, N. (toim.) Designin uusi aalto. Menestystä ja merkitystä tälle vuosisadalla. Design Forum Finland

TUULANIEMI, J. 2011. Palvelumuotoilu [verkkokirja]. Helsinki: Talentum Media Oy [viitattu 8.4.2020]. https://www.ellibslibrary.com/savonia/978-952-14-1688-0.