Mihin taidetta ja luovaa osaamista tarvitaan tulevaisuuden tekemisessä?

Luovat alat auttavat tulevaisuuden ennakoinnissa, visoinnissa ja tekemisessä

Tulevaisuuden haasteet näyttäytyvät erittäin kompleksisina (Dorst 2015). Luovien alojen ihmislähtöinen lähestymistapa ja osallistavat menetelmät tarjoavat keinoja monialaisten ongelmien ratkaisemiseen ja uuden oppimiseen. Mielekäs tulevaisuus syntyy ymmärtämällä ihmisten todelliset, akuutit tai piilevät tarpeet sekä ratkaisemalla ne uniikilla tavalla (Karhinen 2018). Tähän me tarvitsemme luovaa ajattelua ja luovien alojan dialogista voimaa. Ihmiset tarvitsevat taidetta voidakseen kuvitella uuden maailman (Joutsenvirta & Salonen 2020). Muutos (transition) vaatii uutta ajattelua. Ilman visiota tulevasta yksikään organisaatio ei voi menestyä. Luovien alojen visuaaliset menetelmät ja luova ajattelu ovat erittäin voimakas työkalu bisneksen kehittämisessä ja tulevaisuuden visioinnissa.

Ennakoinnissa tarvitaan surffaamista muutoksen aalloilla ja tässä luova ajattelu ja luovat alat voivat auttaa.

Elämme maailmassa, jossa myös ennakoinnilta vaaditaan yhä enemmän yllätysten huomioimista, osallisuutta, moniäänisyyttä ja sekä valmiuksia toimintaan. Ennakointi 2020 -raportti huomauttaa, että tähän mennessä ennakoinnissa on keskitytty liikaa todennäköisiin tulevaisuuksiin: https://www.sitra.fi/blogit/ennakointi-vaatii-nyt-surffaamista-muutoksen-aalloilla/

Lähteet:

DORST, K. 2015. Frame Innovation. Create New Thinking by Design. The Mit Press. Ja Massachusetts Institute of Technology

KARHINEN, R. 2018. Vuorovaikutus on keino rakentaa luottamusta tulevaan. Teoksessa: Tikka, V. & Gävert, N. (toim.) Designin uusi aalto. Menestystä ja merkitystä tälle vuosisadalla. Design Forum Finland

Joutsenvirta, M. & Salonen, A. O. 2020. Sivistys vaurautena. Radikaalisti, mutta lempeästi kohti kestävää yhteiskuntaa. Basam Books