Mistä täysin uudet ideat tulevat? Kuinka ratkaista mahdottomia ongelmia?

Luovat alat voivat auttaa täysin uusien ideoiden synnyttämisessä ja mahdottomilta tuntuvien ongelmien ratkaisussa.

Luovuuden ytimestä löytyy intuitio (Raami 2017, 2020)

Intuition näkökulmasta mahdottomia ongelmia ei ole, on vaan kyvyttömyyttä nähdä ratkaisuja. – Raami 2020

Luovuuden ytimestä löytyy intuitio. Se on luonnollinen osa luovaa osaamista, sisäistä tietämistä sekä ongelmanratkaisua. Innovoinnissa ja kehitystyössä luova-ajattelu mahdollistaa uusien tuntemattomien sinisten merien tutkimisen. Luova-ajattelu hyödyntää älykästä intuitiota ja yhdistää sen iteroivaan divergenttiä ja korvergenttiä ajattelua hyödyntävään luovaan prosessiin, kuten muotoiluun ja taiteeseen.

Asta Raamin (2017) mukaan intuitio eli sisäinen tietäminen on avain täysin uuteen ja arvokkaaseen tietoon. Se on tietämisen kovaa ydintä, eräänlainen laajakaista siihen mikä on piilossa ja hiljaa mielen sopukoissa. Tietyissä kehittämistilanteissa intuitio onkin ylivertainen tai korvaamaton päättelyyn verrattuna. Intuition ja päättelyn hyödyntäminen yhdessä auttaa vaativassa päätöksenteossa, monimutkaisessa ongelmanratkaisussa ja saa kehittämään sellaista, mihin pelkkä looginen ajattelu ei yllä. Intuitiota hyödyntävä luova prosessi tuottaa tuloksena jotain mitä ei alussa edes voi osata olettaa. Jokaisen kehitysprossessin alussa tavoitteet määritellään, mutta ei vielä löydä lukkoon kehitettävän haasteen tulosta, vaan mahdollistetaan laajasti erilaisia uusia mahdollisuuksia.

Luovan alan osaajat ja luovat yhteiskehittämisen menetelmät auttavat intuition hyödyntämisessä ja siihen vaadittavien yhteystaitojen oppimisessa. Luottamalla luovaan prosessiin sekä laajempaan tietämiseen päästään kohti uusia, ennen näkemättömiä, parempia ja kestävämpiä ratkaisuja. Luovat metodit opettavat ja harjaannuttavat älykkään intuition taitoihin.

Tarvitsemme älykästä intuitiota nyt ehkä enemmän kuin koskaan. -Asta Raami 2017

(Edit. Laura Pakarinen)

Lähteet:

Raami, A. 2016. Älykäs intuitio ja miten käytämme sitä. Norhaven: Kustantamo S&S

Raami, A. 2020. Intuitio3. Yhteys mahdottoman ratkaisuun. Otava.

Lue lisää: Raami, A. 2015. Intuition Unleashed. On the application and development of intuition in the creative process. Lähteessä: https://miro.com/app/board/o9J_ku5ezvY=/?moveToWidget=3074457347709581106&cot=14