Palvelun tuotteistaminen, arvolupaus ja myyntiä tukeva informaatio

Sparrauspäivässä kehitetään osallistujien osaamista tuotteiksi ja määritellään oma arvolupaus Value Creation Canvas-viitekehystä hyväksi käyttäen. Päivän painopiste on ratkaisukeskeisessä myynnissä ja myyntiä tukevassa informaatiossa.
 
 
Aika: 14.3.2019 klo 9-14
Paikka: 5014 -monitoimitila, Microkatu 1 B-osa (Kuopio)
 
Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.fi/reg/LevoVeto_Myyntivalmennus (Tapahtuma ilmainen mutta vaatii ilmoittautumisen. Paikkoja rajoitetusti)
 
Osallistavan sparrauksen luonne ja tavoitteet ovat:
1. Auttaa osallistujia tuotteistamaan omia palveluitaan.
2. Auttaa osallistujia ymmärtämään tuotteistamisen tasot (ulkoinen ja sisäinen tuotteistaminen), sekä oppia osallistavan tuotteistamisen kulmakivet. Osallistava tuotteistaminen tukee ratkaisumyyntiä, sillä osallistamalla asiakkaat palvelun tuotteistamiseen voi varmistaa, että palveluun kiteytyy paras ymmärrys palvelun luomasta arvosta. Osallistava tuotteistaminen sitouttaa ja motivoi, muuttaa toimintatapoja ja ajatusmalleja sekä mahdollistaa innovointia.
3. Oppia ero tuote- ja ratkaisumyynnin välillä ja sisäistää ratkaisumyynnin prosessi.
4. Oppia käyttämään ratkaisumyynnin prosessia ja asiakkaan tarpeiden kartoittamista omassa työssä.
5. Sparraus on luonteeltaan työpajatyyppinen, osallistava ja käytännönläheinen
 
Valmennuksen ohjelma
9:00 Päivän aloitus, ohjelma ja tavoitteet
9:15 Arvolupauksen määrittely
9:45 Palvelun tuotteistamisen ABC ja osallistava tuotteistaminen
10:45 Ratkaisumyynnin prosessi ja tarvekartoitus
11:30 Lounas (omakustanteinen)
12:30 Myyntiä tukeva informaatio
13:30 Valmennuksen opit ja oivallukset sekä arviointi
14:00 Valmennus päättyy
 
Kouluttajana toimii Katriina Haikala, joka on taiteilija ja luovuusintoilija, joka on fasilitoinnin, coachauksen ja valmentamisen rautainen ammattilainen. Haikala on valmentanut useita kymmeniä ryhmiä ja coachannut satoja yksilöitä saavuttamaan tavoitteensa muutosprosesseissa. Haikala on valmentajana parhaimmillaan, kun valmennettava ryhmä kaipaa rohkaisua, inspiraatiota ja uskallusta. Hänen valmennusten arvo perustuu hänen samaan aikaan haastavalle sekä kannustavalle valmennusotteelle, ja erityisesti konkreettisille fasilitointimenetelmille, joita valmennettavat voivat ottaa heti käyttöönsä työssään, ja tulla näin paremmiksi johtajiksi, esimiehiksi, tilaisuuksien suunnittelijoiksi ja vetäjiksi sekä valmentajiksi.