Luova Veto Valmennus: Hinnoittelu, tarjouksen tekeminen ja kilpailutukset

Aika: 28.3.2019 klo 10-14
Paikka: Savonia-ammattikorkeakoulu, Microkatu 1 B-osa, 5.kerros

Osallistavan sparrauksen luonne ja tavoitteet ovat:
1. Auttaa osallistujia suunnittelemaan oman yrityksen / toiminnan tuotteiden ja palvelujen hinnoittelua, tekemään kilpailukykyisiä tarjouksia ja olla vahvemmilla kilpailutuksissa.

2. Auttaa osallistujia ymmärtämään hinta kilpailukeinona ja pohtia erilaisia hinnoittelumenetelmiä omaan yritystoimintaan. Millainen hinnoittelupolitiikka, hinnoittelumenetelmä ja hinnalla operointi voisivat toimia? Millaisista tekijöistä hyvä tarjous ja kilpailutuksen voittaminen usein muodostuvat?

3. Pohtia erilaisia hinnoitteluun vaikuttavia tekijöitä liittyen omaan yritykseen / toimintaan ja miten yksittäiselle tuotteelle asetetaan myyntihinta.

4. Hintaherkkyyteen vaikuttavat tekijät ja palvelun hinnoittelumenetelmät.

Valmennuksen ohjelma:
10.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvit

10.15 Hinnoittelun periaatteet ja harjoitukset

klo 12 Omakustanteinen lounastauko

klo 12.45 Kilpailutuksen, tarjouksen tekemisen periaatteet ja harjoitukset

14.00 Päätöskeskustelu

Tilaisuus on maksuton, mutta vaatii ilmoittautumisen:
https://www.lyyti.fi/reg/Luova_Veto_Valmennus_Hinnoittelu_tarjouksen_tekeminen_ja_kilpailutukset_5484