Piirre – visualisointeja vuorovaikutuksen tueksi

Piirre on neljän muotoilijan kuopiolainen yritys, joka tekee monimutkaiset asiat helpommin ymmärrettävään muotoon – niin että mummokin ymmärtää! Kun sanat eivät riitä avaamaan laajaa asiaa, Piirteessä tartutaan kynään ja autetaan yrityksiä konkretisoimaan viestiä visuaalisesti. Olipa kyseessä sitten strategia, prosessi, palvelu tai vaikkapa yrityksen tarina, niin Piirre auttaa kaivamaan siitä oleellisen ja tekemään sen näkyväksi.  Konkretisoimalla abstrakteja asioita ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta tulee helpompaa. Väärinymmärrykset vähenee ja toisten ymmärtämisen määrä kasvaa. Tämä on asia, jonka eteen Piirteessä halutaan tehdä töitä.

Piirteen tekemiä visualisointeja voidaan hyödyntää yrityksen viestinnässä laajasti eri kanavissa ja eri käyttökohteissa. Sama visualisointi voi toistua yrityksen nettisivuilla, somessa, tiloissa, tuotteissa ja niin edelleen. Visualisointien avulla asiat saadaan näkyväksi osaksi yritysten arkea ja siten pysymään jatkuvasti mielessä. Kuvat myös jättävät muistijälkiä, joten visualisoinnin avulla läpikäyty asia on yritysviestinnässä helppo palauttaa mieleen. Visualisoinnit tehdään yrityksen brändiin sopivalla visuaalisella tyylillä, joten ne tukevat myös yrityksen brändiviestintää.

Oheinen kuva on esimerkki Kuopion kaupungin strategiaviestinnän tueksi tehdyistä aineistoista. Katso muita esimerkkejä vuorovaikutusta tukevista visualisoinneista täältä: https://www.piirre.com/referenssit/

Piirre

info@piirre.com

+358 (0) 44 237 2736

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *