Tapahtuma

Osaamisen tunnistaminen ja myyntipuhe 1&2 Iisalmessa

Luova Veto!-hanke toteuttaa luovien alojen ammattilaisille kaksipäiväisen valmennuksen 2.9. ja 25.9.2019 Savonian Iisalmen kampuksella, luokka D2099.
Tavoitteena on antaa eväitä oman osaamisen tunnistamiseen, myyntipuheeseen, omien vahvuuksien löytämiseen,
sekä oman yritystoiminnan visioon ja tavoitteisiin. Ilmoittaudu mukaan: https://www.lyyti.in/Osaamisen_tunnistaminen__myyntipuhe_12_Iisalmessa_3076
Valmentajana viestinnän ja draaman kouluttaja, esittävän taiteen ammattilainen Tiina Naumanen,
Viestintäkoulutus Draivi | www.viestintakoulutusdraivi.fi
Valmennuksella lisätään varmuutta vuorovaikutteiseen, selkeään ja vakuuttavaan esiintymiseen erilaisissa myyntitilanteissa.
1. Valmennuspäivä 2.9.2019 klo 10-15.30
 • orientaatio ja lämmittely
 • oman osaamisen tunnistaminen
 • prosessidraama
 • asiantuntijan esiintymistaidot
 • myyntipuheen rakenne
 • hissipuheharjoituksia
 • alustetaan ennakkotehtävä 25.9.koulutuspäivälle.
Jokainen valmistelee ennakkotehtävänä omasta osaamisestaan/yrityksestään
myyntipuheen, jotka esitetään 25.9. koulutuspäivän aikana.

2. Valmennuspäivä 25.9.2019 klo 10-15.30

 • asiantuntijan statusviestintä myyntitilanteissa
 • lämmittelyn pikapaketti esiintymistilanteisiin
 • myyntipuheiden pitäminen ja videointi
 • palaute
 • itsearviointi koulutuspäivän jälkeen
 • viestintätyylit; miten huomioida eri viestintätyylit myyntitilanteissa
 • valmennuksen päätös
Myyntipuheet videoidaan osallistujien omiin kännyköihin.
Kaikki saavat palautetta myyntipuheestaan sekä kouluttajalta, että vertaisryhmältä.
Lisäksi valmennettavat arvioivat omaa esiintymistään kouluttajalta saadun itsearviointilomakkeen avulla koulutuspäivien jälkeen.
Kyseinen tehtävä voidaan halutessa toteuttaa myös ryhmässä, jos halutaan harjoitella myyntipuhetta esim. messuja varten.
Videoitua puhetta voi halutessa käyttää myös oman osaamisen/yrityksen markkinointiin koulutettavan valitsemissa somekanavissa.
Menetelminä käytetään teorian lisäksi puheviestinnän ja draamakasvatuksen opetusmenetelmiä sekä videointia.
TERVETULOA MUKAAN!
Tämä ilmoittautuminen kattaa molemmat kerrat, eli 2.9. ja 25.9.2019.

Ilmoittautuminen ma 19.8.2019 klo 16 mennessä:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *